Ważne informacje


Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo to o wysłaniu go do drukarni pojawi się stosowny komunikat w przeciwnym razie należy sprawdzić czy formularz nie zawiera błędów (komunikaty na czerwono pod błędnie wypełnionym polem)

* Przedstawiciel MATRIX Pola te są walidowane i sprawdzana jest ich poprawność. Powyższe dane macie Państwo w stopce emaili w prowadzonej korespondencji z reprezentantem MATRIX

Proszę wpisać numer NIP jednym ciągiem, bez spacji i bez myślnika.

proszę dokonać zapisu w formacie xxx,xx i nie podawać w tym polu zł lub PLN.

Jeżeli dostawa nie jest płatna proszę wpisać 0

 


FORMULARZ ZAMÓWIENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 
Przedstawiciel Drukarni - Introligatorni MATRIX *
 
Zamawiający
 
**
(Ulica, Nr. budynku, Nr lokalu)
Reprezentowany przez:
   
Przedmiot zamówienia:  
:
 
 
(PLN) ***
(PLN) ****
(%)
gotówką przy odbiorze separator przelew
(Dni)
Plik na serwerze FTP (proszę powiadomić Przedstawiciela MATRIX o wgraniu pliku)
Plik zostanie przesłany e-mailem do Przedstawiciela MATRIX
Plik zostanie dostarczomy do MATRIX na nośniku (CD, pendrive)
Inna forma uzgodniona z Przedstawicielem MATRIX
 
(Jeżeli jest inny niż adres siedziby Zamawiającego)