REJESTRACJA INDYWIDUALNEGO KONTA FTP


Informacje

Poprzez tworzenie indywidualnych kont FTP nasz serwer FTP zachowuje pełną prywatność i uniemożliwia innym użytkownikom dostęp do wartości intelektualnych zawartych w przesłanych plikach. W celu utworzenia takiego konta prosimy wypełnić niniejszy formularz. Po rejestracji zostanie dla Państwa utworzone indywidualne konto FTP. Dane do logowania zostaną Państwu przesłane na adres e-mail podany w formularzu podczas rejestracji.

* – Dane podane podczas rejestracji konta FTP dla Osoby Fizycznej będą przetwarzane jedynie w celu wystawienia dokumentów księgowych.

** – Prosimy o podanie jedynie 10 cyfr pisanych łącznie. Inne znaki jak spacja, myślnik w tym polu są niedozwolone.

*** – Prosimy o sprawdzenie poprawności adresu e-mail ponieważ na podany adres e-mail prześlemy dane dostępowe do indywidualnego konta FTP. Jezeli podany adres e-mail okaże się być błędny nie otrzymacie Państwo danych dostępowych do konta FTP i proces rejestracji będzie trzeba przeprowadzić ponownie.

**** – Numer telefonu prosimy podać w formacie xxxxxxxxx czyli 9 cyfr bez dodatkowych znaków

***** – Prosimy o podanie poprawnych danych Osoby która Państwa obsługuje i jest Waszym Opiekunem z ramienia Drukarni MATRIX . Imię i nazwisko przedstawiciela MATRIX zawsze jest podane w korespondencji email jaką Państwo prowadzili.

Wszystkie pola formularza są wymagane


Typ konta
separator
Formularz rejestracyjny
 
( **)
 
 
 
 
)


( ****)