SKŁAD JURY OCENIAJĄCEGO NAGRODZONĄ PRACĘ

26 lutego 2006r w Teatrze Nowym w Poznaniu podczas wielkiej Gali Finałowej odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu ART OF PACKAGING 2006 roku nad którym patronat objęła redakcja PACKAGING POLSKA . Jury, którego obrady odbyły się wcześniej w dniach 8 i 9 lutego 2006 roku w siedzibie (redakcji) miesięcznika PACKAGING POLSKA – który był i inicjatorem organizatorem tego Konkursu. Następnie druga część obrad Jury odbyła sie już w samym Teatrze Nowym w Poznaniu. Jury miało trudne zadanie ponieważ z setek nadesłanych wzorów opakowań musiało wyłonić te prace które zostały nominowane do dalszego etapu Konkursu ART OF PACKAGING 2006. W następnym kroku Jury musiało wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach. W Finale – spośród prac które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach Jury wyłoniło Perłę Wśród Opakowań, a w zasadzie 2 perły, bo tak naprawdę są 2 Konkursy.

SKŁAD ZNAMIENITEGO JURY
  1. Grażyna Kulczyk – Mecenas i koneser sztuki
  2. Ewa Kruk – Członek Rady Nadzorczej firmy jubilerskiej Wojciech Kruk S.A.
  3. Izabela Ewa Kwiatkowska  –  Prezes Grupy Medialnej European Media Group i Redaktor Naczelna magazynu Packaging Polska
  4. Mirosław Boruc – Prezes Zarządu Fundacji Promocja Polska i Instytutu Marki Polskiej
  5. Prof. Henryk Mruk – Kierownik Katedry Strategii Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  6. Prof. Stanisław Tkaczyk – Prezes Polskiej Izby Opakowań i Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Opakowań
  7. Bogusław Zalewski – Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich
  8. Prof. Werner Sobotka – reprezentujący Wyższą Szkołę Poligraficzną i Opakowań w Wiedniu