Ważne informacje

FORMULARZ ZREJESTRACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Jeżeli formularz został wypełniony prawidłowo to o wysłaniu go do drukarni pojawi się stosowny komunikat w przeciwnym razie należy sprawdzić czy formularz nie zawiera błędów (komunikaty na czerwono pod błędnie wypełnionym polem)

* Przedstawiciel MATRIX Osoba reprezentujaca MATRIX, która Państwa obsługuje, sporządza wyceny i nadzoruje realizację Waszych zleceń. Pola są walidowane i sprawdzana jest ich poprawność. Powyższe dane macie Państwo w stopce emaili w prowadzonej korespondencji z reprezentantem MATRIX

 Proszę wpisać numer NIP jednym ciągiem, bez spacji i bez myślnika. W tym polu dopuszczalne znaki to jedynie cyfry 0-9