alt przygotowalnia

Przygotowalnia przed drukiem

Przygotowalnia to ważny dział w drukarni. Od właściwego przygotowania prac do druku zależy jakość końcowego produktu , a nam zależy aby nasze produkty był najwyższej jakości. Nasza drukarnia do wykonania matryc drukarskich wykorzystuje głównie najnowszą technologię CTP (Computer To Plate). Z uwagi na zachowanie przez nas przygotowalni CTF (Computer To Film) mamy możliwość jej wykorzystania na wyraźne życzenie klienta. Płyty świecimy z plików zrobionych zarówno na komputerach z systemem Windows jak i Mac.

Właściwe przygotowanie pracy do druku jest bardzo ważne.

Dwie formy przygotowania prac do druku

Drukowany u nas asortyment

CTP – Computer To Plate

Nasza drukarnia w procesie przygotowania do druku wykorzystuje technologię CTP (Computer To Plate), technologia ta pozwala na bezpośrednie naświetlanie form drukowych z dostarczonych przez Państwa plików postscriptowych  z pominięciem elementów pośrednich jakim do tej pory były diapozytywy wykonane na błonie filmowej. Pominięcie diapozytywów gwarantuje, że płyty będą pozbawione cięć, podświetleń, cieni i zabrudzeń. To z kolei skraca czas i upraszcza znacznie całą procedurę przygotowania form drukowych do druku, gdyż odpada tak zwana korekta form drukowych, a inaczej mówiąc kasowanie pyłów zabrudzeń, cięć na nich znajdujących się na formie drukowej. Kolejną zaletą technologii CTP jest skrócenie czasu samego narządu, czyli montażu formy drukowej na maszynie i odpowiednia regulacja maszyny. Zastosowanie CTP do naświetlania płyt minimalizuje również przyrost punktu rastrowego, co pozwala na drukowanie z najwyższą jakością.

CTF – Computer To Film

Wielu naszych klientów pragnie wznowić dawno publikowaną pracę do której przygotowalnia była wykonana w technologii CTF (Computer To Film), a pliki z pracy się nie zachowały, lub zostały utracone w wyniku różnych nieszczęśliwych zdarzeń jak na przykład awaria dysku, kradzież komputera itp. Ratunkiem w takiej sytuacji może być drukarnia posiadająca przygotowalnię CTF, o ile zachowały się klisze. Nasze kilku dziesięcioletnie doświadczenie w przygotowaniu materiałów w technologii CTF pozwala nam na profesjonalne wykonanie form drukarskich i zaoszczędzenie klientom ponownego robienia kosztownego składu. Musimy jednak przyznać, ze przygotowalnia CTF w naszej drukarni wykorzystywana jest niezmiernie rzadko, a jest no może bardziej ze względów sentymentalnych niż rzeczywistej potrzeby. Jednak jest i dzięki wiedzy i doświadczeniu zawsze możemy ją wykorzystać

Impozycja – montaż elektroniczny

Impozycja to komputerowy montaż składek z plików postscriptowych. Impozycja jest realizowana przy pomocy odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Dzięki wykorzystaniu właśnie komputerów i specjalistycznego oprogramowania impozycja wykonywana jest z niezwykłą precyzja.

W naszej drukarni przed wykonaniem impozycji wykonujemy wstępną weryfikację plików produkcyjnych tak zwane preflighty. Impozycja to też ostatnia szansa na wykrycie niezgodności w przesłanym do drukarni pliku postscriptowym. i jego ewentualną podmianę.

Jak w drukarni możemy dokonać weryfikacji poprawności impozycji:

  • poprzez wykonanie tak zwanego „wirtualnego ozalidu” w formie pliku elektronicznego
  • poprzez wykonanie próbnego wydruku impozycyjnego w skali 1:1

Niezależnie od powyższych działań w naszej drukarni możemy wykonać również proof-y kolorystyczne, które będą wzorcem do druku