Do łączenia się z serwerem FTP Drukarni – Introligatorni można użyć połączenia szyfrowanego lub nieszyfrowanego Połączenie nieszyfrowane z serwerem FTP nie stwarza żadnych problemów i do takiego połączenia wystarczy odpowiedni program.

Natomiast aby można korzystać z szyfrowanego, a więc bezpiecznego połączenia SSL, wymagane jest uprzednie zainstalowanie dodatkowego, bezpłatnego narzędzia – biblioteki OpenSSL, które można pobrać z naszej strony w wersji instalacyjnej Pobierz lub w wersji spakowanej zip Pobierz

Instalacja biblioteki OpenSSL

Aby móc korzystać z szyfrowanego połączenia FTPS z serwerem FTP Drukarni – Introligatorni należy zainstalować biblioteki OpenSSL. W tym celu należy uruchomić pobrane pliki instalacyjne w zależności od wersji systemu: 32-bit OpenSSL, lub 64-bit OpenSSL dla Windows. Instalacja jest niezwykle prosta.

Jeżeli po zainstalowania pakietu OpenSSL i skonfigurowaniu połączenia FTP pojawi się komunikat o braku biblioteki OpenSSL, należy przekopiować pliki: libssl32.dll i libeay32.dll znajdujące się domyślnie w katalogu C:\Windows\System32 do folderu w którym zainstalowaliśmy program Total Commander, domyślnie jest to C:\totalcmd.

W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że to działanie nie pomoże i w dalszym ciągu mamy komunikat o braku zainstalowanych bibliotek OpenSSL. Należy wówczas:

 • odinstalować pakiet bibliotek OpenSSL i pobrać ze strony programu Total Commander wtyczkę FTPS 4TC 0.1 oto bezpośredni adres: http://totalcmd.pl/download/wfx/net/FTPS4TC
 • pobrany plik (spakowana paczka w formacie zip) rozpakowujemy bezpośrednio do folderu w którym zainstalowany jest Total Commander – domyślnie jest to C:\totalcmd.


Przedstawimy teraz dwa sposoby konfiguracji programu Total Commander v7.55a do łączenia się z serwerem FTP Drukarni – Introligatorni.

 • Pierwszy z nich prostszy ale nie zapamiętujący wprowadzonych danych. Za to jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, bo hasła nie są przechowywane w programie
 • Drugi nieco bardziej skomplikowany ale zapamiętujący nowe połączenie na liście połączeń. Jest to rozwiązanie mniej bezpieczne dlatego w przypadku stosowania tego rozwiązania zalecamy szyfrowanie haseł.

KONFIGUROWANIE PROGRAM TOTAL COMMANDER

SPOSÓB PIERWSZY NA UZYSKANIE POŁĄCZENIA FTP

Po uruchomieniu programu Total Commander naciskamy kombinację klawiszy „CTRL+N” aby otworzyć okienko połączeń FTP, lub z menu wybieramy Sieć –> FTP Nowe Połączenie

połączenie ftp

Otworzy się nam okienko ( widoczne poniżej) w którym:

 • „połączenie anonymus” – domyślnie zaznaczone – ODZNACZAMY
 • W polu Połącz z (host lub URL) – wpisujemy: Nazwę hosta którą otrzymaliśmy e-mailem z Drukarni – Introligatorni podczas rejestracji konta FTP

połączenie ftp z drukarnią

Po zatwierdzeniu przyciskiem OK okażą się nam kolejno dwa po sobie wyświetlane okna (ilustracja poniżej) w których należy podać:

 • W polu Użytkownik wpisujemy „Login” przesłany e-mailem podczas rejestracji konta
 • W polu „Hasło” wpisujemy „Hasło” przesłane e-mailem podczas rejestracji konta

przesyłanie plików do drukarni

Po zatwierdzeniu zostanie ustanowione połączony z serwerem FTP, a w jednym z okien programu Total Commander pojawi się zawartość konta na serwerze. Aby rozłączyć ustanowione połączenie z serwerem FTP wciskamy kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+F lub wybieramy z menu Sieć –> FTP Rozłącz drukarnia - połączenie ftp

SPOSÓB DRUGI NA UZYSKANIE POŁĄCZENIA FTP

Po uruchomieniu programu Total Commander naciskamy kombinację klawiszy „CTRL+F” aby otworzyć okienko połączeń FTP, lub z menu wybieramy Sieć –> FTP Połączenie.

przesyłanie plików

Zostanie otworzone okno: Połączenie z serwerem FTP.

.sposób łączenia z drukarnią

Klikamy na: Nowe połączenie i zostanie otworzone okno: FTP szczegóły połączenia:

pliki do druku

Wypełniamy pola:

 • Sesja: dowolna nazwa naszego połączenia najlepiej: matrix
 • Nazwa hosta: tutaj wpisujemy odpowiednią nazwę hosta w zależności czy połączenie jest szyfrowane czy nieszyfrowane
 • SSL/TLS: w zależności od wybranego rodzaju połączenia pole zostawiamy puste dla połączenia nieszyfrowanego, a dla połączenia szyfrowanego należy to pole zaznaczyć (zaptaszkować)
 • Użytkownik: tutaj wpisujemy otrzymany e-mailem „Login”
 • „Hasło”: tutaj wpisujemy „Hasło” otrzymane e-mailem
 • Zaznaczamy pole: Użyj trybu pasywnego do transferu
 • Jeżeli chcemy ograniczyć dostęp do tego konta FTP dla innych osób zaznaczamy pole: Użyj głównego hasła dla zabezpieczenia hasła
 • Koniec: klikamy OK

Ukaże się nam okno jak poniżej w którym zaznaczamy połączenie które ustanowiliśmy i klikamy: Połącz.

przesyłanie plików do druku

Po zatwierdzeniu zostanie ustanowione połączony z serwerem FTP, a w jednym z okien programu Total Commander pojawi się zawartość konta na serwerze. Aby rozłączy ustanowione połączenie z serwerem FTP wciskamy kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+F lub wybieramy z menu Sieć –> FTP Rozłączdrukarnia Warszawa- połączenie ftp

 

KONFIGUROWANIE PROGRAM FileZilla

Kolejnym darmowym programem do obsługi protokołu FTP jest program FileZilla. Program jest bardzo przyjazny i prosty w obsłudze, ma możliwość zastosowania metody „przeciągnij” i „upuść”. Doskonale radzi sobie z koniecznością przesyłania nawet dużych (do 4 GB) plików oraz z przerwanymi transferami, które można wznowić w późniejszym czasie. Trzeba jednak pamiętać, że FileZilla nie jest programem bezpiecznym, gdyż przechowuje hasła w pliku xml bez żadnego szyfrowania.

SPOSÓB PIERWSZY NA UZYSKANIE POŁĄCZENIA FTP

Po uruchomieniu programu ukaże się nam okno (obrazek prezentujemy poniżej) w którym wypełniamy zaznaczone pola w oparciu o dane otrzymane emailem podczas rejestracji konta FTP w następujący sposób:

 • W polu Serwer wpisujemy otrzymaną nazwę Hosta
 • W polu Nazwa użytkownika wpisujemy otrzymany „Login”
 • W polu „Hasło” wpisujemy otrzymane indywidualne „Hasło”
 • W polu Port wpisujemy numer portu 21
 • Klikamy na przycisk Szybkie łączenie
 • transfer plików

  Ukaże się nam takie okno z połączeniem:połączenie ftp do drukarni

   

  SPOSÓB DRUGI NA UZYSKANIE POŁĄCZENIA FTP
  Uruchamiamy program FileZilla

  transfer plików do druku

  wciskamy Ctrl+S, albo wybieramy z Meny Plik –> Menadżer stron lub klikamy w zaznaczoną ikonę i uruchamiamy menadżera stron:
 • pliki do druku książki w oprawie twardej
  Postępujemy jak dalej:
  • najpierw klikamy w przycisk Nowy adres i w oknie Wybierz wpis pojawi się taka pozycja. Możemy zmienić nazwę na np.: MATRIX
  • następnie w polu Serwer wpisujemy nazwę Hosta otrzymaną emailem podczas rejestracji dowolnie dla połączenia szyfrowanego lub nieszyfrowanego
  • w polu Protokół wybieramy FTP – protokół transferu plików dla połączenia nieszyfrowanego lub SFTP – SSH File Transfer Protocol dla połączenia szyfrowanego. Wybór protokołu musi być zgodny z wyborem Hosta.
  • W polu typ logowania możemy wybrać „Normalnie” lub „Pytaj o Hasło” (sugerowane, bezpieczne połączenie „Hasło” nie jest zapisywane)
  • W polu : „Użytkownik” wpisujemy otrzymany „Login”
  • W polu: „Hasło” wpisujemy otrzymane „Hasło”
  Teraz przechodzimy do zakładki „Ustawienia Przesyłania”
  pliki do druku katalogu
  • W opcji: „Tryb transfery” zaznaczamy „Pasywny”
  • Klikamy przycisk „Połącz” i ukaże nam się okno połączenia.

  pliki do drukarni cyfrowej