Ważne uwagi do kalkulatora

Wyliczanie grubości grzbietu książki

Jak policzyć kilka gatunków papieru w publikacji

UWAGA: jeżeli publikacja zawiera kilka gatunków papieru należy użyć przycisku WYCZYŚĆ i dokonać powtórnego wyliczenia. Otrzymane wyniki wystarczy zsumować.

Uwagi do oprawy miękkiej – broszurowej

UWAGA: w przypadku oprawy klejonej – broszurowej należy do wyniku dodać 1 do 1,5 mm aby uwzględnić klej w klejeniu bocznym i grubość kartonu okładkowego. W tej sprawie prosi skontaktować się z drukarnią ponieważ wielkość jest uzależniona od: rodzaju papieru, grubości okładki, objętości publikacji..

Uwagi do oprawy twardej

UWAGA: w przypadku oprawy twardej należy do wyniku dodać podwójną grubość tektury + 1 mm. Najczęściej używaną tekturą jest tektura o grubości 2 mm, a więc w tym przypadku trzeba do wyniku dodać 2 x 2 mm + 1 mm = 5 mm.

Kilka uwag na początek

Korzystając z kalkulatora trzeba pamiętać, że producenci papieru dopuszczają pewną tolerancję w jego grubości. Dla offsetu jest to ±3 do 4 µm, a dla papierów powlekanych ±7 µm. Ten kalkulator wykonuje obliczenia na podstawie średniej grubości papieru określonej przez producenta. Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w tym artykule